Busland

X

Renovering

Under en renovering fornyes bussens eksteriør og interiør og eksosnormen økes. Etter renovering er bruken av bussen på samme nivå som en ny buss, og den oppfyller kravene stilt til nye busser.

Prisforskjellen dette innebærer bidrar derimot til vesentlige kostnadsbesparelser og dermed økt konkurranseevne ved anskaffelser og anbud for linjekjøring.