Busland

X

Istandsetting etter ulykker

Risikoen for ulykker er uunngåelig for alle busselskaper og noe en alltid må ta hensyn til. Etter at uhellet har vært ute er det vesentlig å få bussen reparert og tilbake i trafikk så raskt som mulig.
  • Vårt arbeid er akseptert av forsikringsselskapene.
  • Om nødvendig organiserer vi transporten av den forulykkede bussen til oss og leverer den reparerte bussen til kunden.
  • For vurdering av skaden og utføring av kalkulasjoner kan en representant for Busland bestilles til kunden.